ΕΛΛΗΝΙΚΑ    ENGLISH

Συμμετοχή & Κόστος
Η na-system.com αναλαμβάνει την δημιουργία του profile του κάθε μαθητού στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία: Διαπιστώνουμε την αγωνιστική κατάσταση του μαθητού / αθλητού μέσα από ένα εξελιγμένο και προηγμένο ηλεκτρονικό διαδραστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την sportscout. Στην συνέχεια έμπειροι προπονητές και γνώστες των απαιτήσεων και προδιαγραφών που απαιτούνται από τα κολλέγια και Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, σχεδιάζουν, υποδεικνύουν και προτείνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το τι θα πρέπει να κάνει ο αθλητής για να βελτιωθεί. Η αθλητική εξέλιξη του κάθε μαθητού επικαιροποιείται με κάθε προσθήκη νέων δεδομένων στο πρόγραμμα.

Παράλληλα με τις αθλητικές επιδόσεις ενημερωνόμαστε και συμπληρώνουμε το profile του μαθητού / αθλητού με τον μέσο όρο βαθμολογίας του σχολείου. Ιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία αρχίζουν και αποκτούν οι βαθμοί από την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και στην συνέχεια των τριών τάξεων του Λυκείου. Τέλος στο profile θα συμπεριληφθεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο και ιδιαιτέρως σημαντικό στην αξιολόγηση του μαθητού / αθλητού. Η επάρκεια της γλώσσης πιστοποιείται με το S.A.T. test και σε κάποιες περιπτώσεις μόνον με το TOEFL. Η γνώση επιπλέον οιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας αυξάνει τις πιθανότητες και τα ποσοστά για μια υποτροφία.

Η επικαιροποιημένη βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει η na-system.com προβάλλει και παρουσιάζει όλα τα ατομικά profiles των παιδιών στα Athletic Departments των κολλεγίων και Πανεπιστημίων των ΗΠΑ τα οποία τα προωθούν στην συνέχεια στον αντίστοιχο ενδιαφερόμενο προπονητή.


© 2024

design & host by mascot network™